Apotek-viagra com

„Nehovor, že to nejde. Radšej povedz, https://bstcitas.es/revision-de-elite-singles/ že to zatiaľ neovládaš.“ – Tomáš Baťa

„Urobiť vec, ktorej sa bojíme, je prvý krok k úspechu.“ – M. Gándhí